Τι συμβαίνει εάν πάρω ηλεκτροπληξία

Ο ηλεκτρικός τραυματισμός αποτελεί συχνό κίνδυνο της σύγχρονης κοινωνίας, που συνδέεται με την αυξανόμενη χρήση και τη συνεχή έκθεση στο ηλεκτρικό ρεύμα . Εντός των θερμικών προσβολών, αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό, αλλά η σημασία τους έγκειται στις συγκεκριμένες παθογόνες πτυχές. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί αυτό που συμβαίνει εάν υποφέρουμε από ηλεκτροπληξία .

Βήματα για να ακολουθήσετε:

1

Τα ηλεκτρικά εγκαύματα είναι σχεδόν πάντα βαθιά: 2ος ενδιάμεσος βαθμός και 3ος βαθμός ή καρβονισμός.

2

Η θέση της πιο συνηθισμένης πόρτας εισόδου είναι στα χέρια, με άμεση επαφή.

3

Κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν συχνότητα: η θέση στο τριχωτό της κεφαλής, κάτω άκρα, θώρακα, κοιλιά και στο στόμα.

4

Ο τελευταίος παρουσιάζεται με ηλεκτρικό καλώδιο, με συχνές καταστροφές από το στόμα και τη γλώσσα.

5

Οι βλάβες στο στόμα είναι συνήθως πλήρες πάχος, με συμβιβασμό του βλεννογόνου, του υποβλεννογόνου, των μυών και των νεύρων. Οι καθυστερημένες συνέπειες είναι συχνές.

6

Οι τραυματισμοί στην πόρτα εξόδου ποικίλουν ανάλογα με την τοποθεσία τους: κάτω ή άνω άκρα.

7

Το ηλεκτρικό έγκαυμα στο επίπεδο της πόρτας εισόδου αναγνωρίζεται από την παρουσία ενός γκρίζου κεντρικού κρατήρα με ανυψωμένες ακμές και στην πόρτα εξόδου το δέρμα ανθρακοποιείται και αιμορραγεί εύκολα.

8

Η βλάβη των βαθιών ιστών μπορεί να παραμείνει απαρατήρητη κατά την αρχική αξιολόγηση.

9

Η μυϊκή, αγγειακή και νευρική δέσμευση αποδεικνύεται στις ώρες μετά τον τραυματισμό μέσω ενός συνδρόμου διαμερίσματος.

10

Αυτή η επιπλοκή παρατηρείται ιδιαίτερα στα άκρα και με προσβολές για υψηλή ένταση.

11

Πρέπει να δοθεί προσοχή στην εμφάνιση αυτής της επιπλοκής με την περιοδική αξιολόγηση του μεγέθους του προσβεβλημένου άκρου και τον έλεγχο των παλμών.

12

Οι σοβαρές βλάβες των μυών προκαλούν αύξηση της κρεατινοφωσφοκινάσης, λόγω της ραβδομυόλυσης, αν και δεν υπάρχει αυστηρός συσχετισμός μεταξύ των τιμών της και της έκτασης της βλάβης ή της πρόγνωσης σε όλες τις περιπτώσεις.

13

Εκτός από τα εγκαύματα, οι εξάρσεις και τα κατάγματα των οστών δευτερογενώς από το τραύμα που οφείλεται σε πτώσεις ή παρατεταμένη τετανία των μυών πρέπει να αποκλειστούν.

Συμβουλές
  • Εάν υπάρχει ηλεκτροπληξία, συμβουλευτείτε έναν γιατρό, καθώς οι εσωτερικοί τραυματισμοί μπορεί να είναι πιο σοβαροί από τους εξωτερικούς τραυματισμούς.
  • Η πρώτη πράξη που βλέπει κάποιον ηλεκτροχειρουργό είναι να κόψει την πηγή ενέργειας, λαμβάνοντας προφυλάξεις για να μην υποστεί το ίδιο.