Τρόπος προσθήκης χώρου που δεν έχει αντιστοιχιστεί σε ένα διαμέρισμα

Το διαχωρισμό δίσκων είναι η πράξη διαχωρισμού ενός σκληρού δίσκου σε διαφορετικά μέρη. Αυτό σας επιτρέπει να εκτελέσετε περισσότερες εργασίες με το σκληρό δίσκο. Σε ένα λειτουργικό σύστημα Windows, το βοηθητικό πρόγραμμα "Διαχείριση δίσκων" σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τα διαμερίσματα στον υπολογιστή. Εάν ένα από τα κατατμήματά σας έχει ανεπαρκή χώρο, μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθός του προσθέτοντας μη διατεθέντα (μη μορφοποιημένο) χώρο.

Θα χρειαστείτε:
  • Διαχειριστής λογαριασμού
Βήματα για να ακολουθήσετε:

1

Μετακινήστε το δρομέα στη γραμμή εργασιών και κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη".

2

Σύρετε το δείκτη στο δεξιό πλαίσιο του μενού "Έναρξη" και κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας ελέγχου".

3

Κάντε κλικ στο "Σύστημα και ασφάλεια" και επιλέξτε "Εργαλεία διαχείρισης".

4

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Διαχείριση Υπολογιστών".

5

Σύρετε το δείκτη στον αριστερό πίνακα του παραθύρου "Διαχείριση Υπολογιστών" και κάντε κλικ στην επιλογή "Κατάθεση". Κάντε κλικ στο "Διαχείριση δίσκων" και επιλέξτε "Αποθήκευση".

6

Δημιουργήστε έναν μη διατεθέντα χώρο στο δίσκο. Δεν μπορείτε να επεκτείνετε ένα διαμέρισμα εάν δεν έχετε διαθέσει χώρο στο δίσκο. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ σε ένα διαμέρισμα και επιλέξτε "Μείωση έντασης" στο μενού.

7

Καταχωρίστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να μειώσετε το διαμέρισμα σε megabytes (δηλαδή 1000 megabytes = 1 gigabyte). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Shrink". Αυτό θα δημιουργήσει έναν μη διατεθέντα χώρο στο δίσκο. Τώρα θα μπορείτε να επεκτείνετε ένα διαμέρισμα.

8

Κάντε κλικ σε ένα διαμέρισμα και επιλέξτε "Επεκτείνετε τον όγκο". Καταχωρίστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να επεκτείνετε το διαμέρισμα και κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο". Κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος" για να προσθέσετε το διάστημα που δεν έχει αντιστοιχιστεί στο διαμέρισμα.